Õppekvaliteet

 

Kõik meie koolitajad on oma valdkonna professionaalid ning ka kõrgema haridusega. Enamus meie koolitajaid on Doktori- või Magistrikraadiga ning valdavad vabalt nii eesti kui ka vene keelt. Koolitajate töö tulemust hindame koolituse järgselt osalejate  tagasiside alusel. Vajadusel teeme koolitajatele ettepanekuid õppekvaliteedi tõstmiseks.

 

Õppematerjalide kvaliteet

Meie koolitajad kasutada enda koolitsutel enapoolt kirjutatud ja väljatöötatuid materjale, et tagada mitmekesist ja huvitavat kursust. Kursustel kasutatakse ka mitmeid powerpoint esitlusi, mis on meie koolitajate originaal-looming.

Õpperuumide kvaliteet

Viime läbi koolitusi ja kursusi suurepärastes kesklinna ruumides. Kõik meie ruumid vastavad Töötervishoiu ja -ohutuse seaduses toodud nõuetele siseruumide kohta. Meie õpperuumid on valgusküllased, õhurikkad ja soojad. Kõik õppeklassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (dataprojektor, arvuti jne) ja tahvliga.  Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust. Kõikides meie klassiruumised on võimalik teha endale nii teed kui ka kohvi.

 

Tagasiside kogumise kord 

Meie Instituut kogub kirjalikku tagasisidet koolituse sisu, koolitaja ja tehnilise kvaliteedi kohta iga õppija käest.  Õpilasel on võimalik anda tagasisidet nii anonüümselt kui ka nimeliselt. Edastame koolituste kohta saadud tagasiside alati meie koolitajatele ning analüüsime ja arutame tagasisides väljatoodut edasiste kvaliteetsemate koolituste kujundamiseks. Juhul kui tagasiside koolitajale on halb mitme koolituse korral järjest, kaalutakse koolitaja väljavahetamist.