Pushkini Instituudis toimub igal aastal noorte vastuvõtt Tallinna vene keele kooli järgnevalt:

  1. Vene keel vene lastele, kes õpivad eesti koolid.
  2. Vene keel vene lastele, kes õpivad vene koolis.
  3. Vene keel võõrkeelena (eesti kooli õpilastele).

1.  Grupid on jaotatud vanusele ja tasemele vastavalt:
2.  1 – 3 klass; 4 – 5 klass; 6 – 9 klass; gümnaasium
3.  Õpingud on tasulised.
4.  Tunnid toimuvad nädalavahetustel (1 kord nädalas 4 akadeemilist tundi) kesklinnas. Kursuse edukal läbimisel väljastatakse tunnistus.

Vanematele: vene keel vene lastele, kes õpivad eesti koolis.

Peamisteks probleemideks vene lapsel eesti koolis on järgnevad: puuduvad kirjutamise  ja lugemise oskus (mõned lapsed ei oska üldse lugada ega kirjutada); enda kultuuri ja traditsioonide puudulik teadmine, vaene sõnavara, kultuurilise tausta puudus (vanasõnad, populaarsed fraasid multikatest või filmidest jne) ja selle kõige tagajärjel on kadunud vene kirjanduse vastu huvi. Üheltpoolt laps teab eesti kultuuri ja keelt, kuid pole päris eestlane, teiseltpoolt ta ei tea ka vene keelt nii vabalt nagu peaks üks vene noor teadma. Paljud vanemad arvavad, et vene keelt, mida hakatakse õpetama eesti koolides 6-ndast klassist, on piisavalt palju. Kuid eesti koolis on see «vene keel võõrkeelena». Teda hakatakse õpetama igapäeva ütlusi nagu: «Пока!» ja «Привет!». Mida hakkab Teie laps tegema sellistes tundides?
Enda emakeele mitte teadmine ei tule välja kohe. Kuid mida Te hakkate tegema siis, kui ühel päeval saate aru, et Teie laps ei oska kirjutada kirja või ei suuda lugeda läbi ühtegi raamatut vene keeles?

Vene keel võõrkeelena (eesti koolist noorele).
Vene keele lisatunnid põhikooli ja gümnaasiumi jaoks. Kui Teie laps õpib vene keelt koolis, kuid ei saa päris hästi hakkama ning te vajate abi, siis on see kursus teie jaoks. Kõik materjalid on välja hoolikalt välja valitud ning vastavad «vene keele võõrkeelena» teemadele.

Meie kool omab Haridusministeeriumi koolitusloa.

Tunnid algavad septembri kuus, kesklinnas. Maneezi 7-3, Tallinn

Registreerimine:  [email protected] või telefonil. +372 6 487 7946

Видеосюжет: