Puškini Instituut on suurim vene keele eraõppekeskus Eestis.

Puškini Instituudi tegevusaladeks on vene keele ja kirjanduse toetamine Eestis, koolitused, vene keele riikliku eksami (TORFL) ettevalmistus ja läbiviimine, vene keele õpetamine ja metoodiliste seminaride korraldamine vene keele õpetajatele.

Puškini instituudis saab õppida igapäevast vene keele suhtluskeelt või ametialast vene keelt. Samuti pakub instituut välja vene keele kursuseid firmadele või sisekoolitusi väikestele rühmadele. Pakume ka individuaalõpe võimalust. Infot uute ja käimasolevate kursuste kohta võite leida “ Vene keele kursused” punkti alt. Hinnapakumise saamiseks kirjutage info@pushkin.ee  ja teile vastatakse 24 tunnijooksul.
Instituudi baasil töötab keelekool, kus vene päritoluga eesti koolides õppivad lapsed saavad täiendada oma emakeele- ja kirjandusteadmisi.

Instituudis saab teha TORFL-eksamit, mille sooritamisel annab Vene Föderatsiooni haridusministeerium eksamitegijale riikliku keeleoskust tõendava sertifikaadi. Eksamile võivad end registreerida kõik välisriikide kodanikud, kes vajavad vene keelt igapäevases suhtlemises. Keeleoskuse kontrollimine koosneb viiest osast ja see viiakse läbi ühe või kahe päeva jooksul.