Täienduskoolituse õppekorralduse alused Puškini Instituudis

Üldkorraldus

Enamik kursuseid kestavad paar kuud, kuid on ka lühemaid ja pikemaid koolitusi. Kursuste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides (ak/h), kus üks akadeemiline tund on 45 minutit. Instituudil on õigus teha kursuse plaanis, ajakavas ja toimumiskohas muudatusi. Kursusele registreerunuid teavitatakse muudatustest e-posti või tel. teel.

Registreerumine ja maksmine – Kõikidele kursustele/koolitsutele tuleb eelnevalt registreeruda.

 

Registreeruda saab:

  • saates kirja info@pushkin.ee;
  • helistades telefonil 5563 1362

 

Olles registreerunud valitud kursusele, võtame teiega peatselt ühendust kas e-maili või telefoni teel, et kinnitada teie kursusel osalemine ja edastada täiendav informatsioon.

 

Enne koolituse algust saadame teile koolituse arve ja täpsustava informatsiooni koolituse kohta. Õppetasu saab maksta nii sularahas kontorites kui pangaülekandega. Meie õppetasudele käibemaksu ei lisandu.

Kursuslane garanteerib endale koha, kui kursusetasu laekub ettenähtud kuupäevaks või koolituslepingu sõlmimisega, kui ta soovib tasuda kahes osas. Kursusetasu saab tasuda ühes või kahes osas. Kursusetasu mitmes osas tasumine ei tähenda, et õpingute katkestamisel vabastatakse õppija järgnevate osamaksete tasumisest.

 

Tulumaksusoodustus

Alates 1.jaanuarist 2016 saab keeleõppe puhul ning kursuste puhul, mille õppekavas on vastav märge, näidata õppetasu tuludeklaratsioonis koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Kui olete meile teatanud oma isikukoodi, siis edastame Teie andmed Maksu- ja Tolliametile, soovi korral väljastame Teile tasumist kinnitava tõendi.

 

Koolitusest loobumine 

Kui koolitusele või kursusele registreerunul ei ole võimalik osaleda, siis toimub tasutud koolituse tasu tagastamine järgmistel tingimustel.

  • Loobumisest teatamine rohkem kui 7 päeva enne koolituse toimumist – tagastame 100% koolituse tasust.
  • Loobumisest teatamine kuni 3 päev enne koolituse toimumist – koolituse tasu ei tagastata, kuid makstud õppetasu on võimalik üle kanda teise kursuse eest tasumiseks.
  • Kui õppija on registreerinud ennast koolitusele ja kinnitanud enda osalemist ning samas ei ilmu kohale koolitusele ning ka ei teata enda mitteilmumisest, siis kuulub tema poolt tasumisele 100% koolituse/kursuse maksumusest.

 

Koolituse ärajäämine või edasilükkumine

Puškini Instituudil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus või kursus ära jätta või koolituse toimumist edasi lükata. Registreerunuid teavitatakse sellest telefoni või e-posti teel. Koolituse ärajäämisel kantakse koolitustasu soovi korral üle mõnele teisele koolitusele või makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses.