Meie Instituut kutsub konsultatioonile neid, kes soovivad teha vene keele taseme testi.

Eksami hinnad:

TORFL A1 – 125 eur.
TORFL A2 – 130 eur.
TORFL B1 – 135 eur.
TORFL B2 – 140 eur.
TORFL C1 – 145 eur.

Eksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast.

I. KIRJALIK OSA
Eksami kirjalik osa koosneb neljast osast:
a) I osa – sõnavara ja grammatika (60 minutit)
b) II osa – kirjutamine (60 minutit)
c) III osa – kuulamine (CD – lt, u 35 minutit)
d) IV osa – lugemine (50 minutit)
1. Sõnavara ja grammatika (60 minutit)
Sõnavara- ja grammatikaosa on valikvastustega test, mis kestab 60 minutit.
Ei tohi kasutada sõnaraamatut.
2. Kirjutamisosa (60 minutit)
Kirjutamisosa koosneb kahest ülesandest ning kestab 60 minutit.
Kirjutamisel saab eksaminand kasutada kakskeelset sõnaraamatut.
Vaheaeg 45 minutit
3. Kuulamisosa (35 minutit)
Kuulamisosa on valikvastustega test, mis kestab u 35 minutit.
Kuulamisülesannete täitmisel ei tohi kasutada sõnaraamatut.
4. Lugemine (50 minutit)
Lugemisosa on valikvastustega test, mis kestab 50 minutit.
Lugemisosa ülesannete täitmisel saab eksaminand kasutada kakskeelset sõnaraamatut.

II. SUULINE OSA
Suuline osa algab eksaminandi enesetutvustusega (u 1 minut), mis on sissejuhatavaks
vestluseks ning mida ei hinnata.
Suulise osa esimene ülesanne on ühidialoog:
Intervjueerija esitab eksaminandile repliigi ning ootab vastusrepliiki.
Teine ülesanne sooritatakse samuti dialoogi vormis. Eksaminand alustab dialoogi
vastavalt eksamiülesandes antud situatsiooni kirjeldusele.
Suulise osa kolmas ja neljas ülesanne on eksaminandi monoloog. Selle esitamisel võib
eksaminand kasutada ettevalmistusajal tehtud märkmeid, kuid ei tohi lugeda teksti maha.