Vene keele õpetamine

Puškini Instituut korraldab vene keele tunde

  • eraisikutele individuaalselt (1-2 inimestele),
  • firmadele ja asutustele.

Hind eraisikutele – alates 30 eurot/tund, firmadele ja asutustele – kokkuleppe kohaselt.

Kursuse maht ja ajakava sõltuvad õppija-/hankija vajadustest ja lepitakse kokku eraldi.

Registreerimiseks ja lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust e-posti teel kursused@pushkin.ee

    Nädala päev

    Täidetud avalduse saatmisega annate nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks eespool nimetatud eesmärkidel. Teie kontaktandmeid kasutatakse arvete esitamiseks, koolivaheaegade kohta teabe edastamiseks, tunniplaani muudatuste tegemiseks.